Obchodné podmínky

Internetový obchod www.cityjeans.sk respektuje práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu náleží podle zákona. Ustanovení smluv, které jsou pro spotřebitele méně příznivé, než zákonná ustanovení chránící práva spotřebitelů jsou neplatné a místo nich platí tato zákonná ustanovení. Žádné ustanovení těchto pravidel proto nevylučují ani neomezují práva spotřebitelů podle závazných ustanovení zákona a případné pochybnosti budou vykládány ku prospěchu spotřebitele. V případě neúmyslné neshody ustanovení těchto pravidel s výše uvedenými zákonnými ustanoveními mají přednost zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje jejich takto dodržovat.

1. Objednávka a uzavření smlouvy

Všechny objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu cityjeans.sk, jehož provozovatelem je společnost Onarbslo s.r.o., IČO 07120711, CHUDENICKÁ 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha (dále prodávající), jsou pro obě strany závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito nákupními i reklamačními podmínkami.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vznikne odesláním objednávky ze strany prodávajícího a jejím přijetím na straně kupujícího. Kupující odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami a porozuměl jim, zákazník bude přiloženým dokumentům v objednávce ještě jednou poučen o jeho právech. Kupující může uskutečnit objednávku zboží u prodávajícího pouze prostřednictvím internetového obchodu www.cityjeans.sk

Prodávající: Onarbslo s.r.o., IČO 07120711, CHUDENICKÁ 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha

orgán dozoru

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

2. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje:

- dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních. podmínek, které platí v den odeslání objednávky na adresu v rámci České republiky.

- dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během manipulace u přepravní společnosti.

- prodávající dodá objednané zboží na místo určené objednatelem, tedy kupujícím. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na místo dodání určené kupujícím. Zboží se dodává spolu s daňovým dokladem a formulářem na odstoupení od kupní smlouvy.

- v případě, že prodávající odešle omylem jiný druh zboží, nebo v jiné velikosti, než bylo kupujícím objednané, vrátí prodávající kupujícímu celou částku, kterou kupující za objednávku zaplatil včetně poštovného a balného nákladů vzniklých zákazníkovi po odeslání zásilky zpět prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo v závislosti na charakteru objednávky (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) Především při vyšší ceně objednávky, žádat kupujícího o platbu předem na účet. Také si prodávající vyhrazuje právo na autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě nesplnění autorizace objednatelem, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

Prodávající neodpovídá za:

- opožděné dodání zboží zaviněné přepravní společností,

- opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně zadanou adresou příjemce,

- za poškození zásilky zaviněné přepravní společností,

- nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku událostí, které nebylo možné předvídat.

Kupující se zavazuje:

-kupujúci potvrzuje, že si předmět koupě vybral v souladu s nabídkou prodávajícího v internetovém obchodě cityjeans.sk. Kupující prohlašuje, že s obchodními podmínkami je seznámen, a jsou pro něj srozumitelné.

- objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů,

- zaplatit za zboží cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky,

3. Dodací lhůty

Dodávky objednaného zboží jsou provozními možnostmi prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Objednávky vyřizujeme zpravidla do 24 hodin, pošta Vám zásilku doručí do 1-3 pracovních dnů. Při nečekaných okolnostech se může doba dodání prodloužit. V takovém případě Vás předem upozorníme e-mailem nebo telefonicky na změnu dodací lhůty Vašeho zboží a budete mít možnost objednávku stornovat, případně změnit objednávku.

Po odeslání vaší objednávky, Vám zašleme potvrzující mail, v případě, že Vám zboží do 3 dnů od odeslání nebude doručen, kontaktujte nás. Pomocí čísla zásilky, ji najdeme a problém vyřešíme.

Na převzetí vaší objednávky budete mít 10 dnů ode dne doručení na Vaši poštu.

4. Ceny zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.cityjeans.sk jsou platné v době objednání zboží. Suma 0, - € není platná a je chybnou cenou, toto zboží prosím neobjednávejte. Ceny a nabídka jednotlivých položek zboží zůstává stejná až do vyprodání zásob jednotlivých položek zboží. Slevy a akce platí do vypRedan zásob, pokud to není uvedeno v jiném konkrétním termínu a konkrétní částce.

Cena zboží je uvedena s DPH, prodávající není plátcem DPH. Všechny ceny se rozumí v eurech (EUR).

V ceně zboží není započítáno poštovné a balné.

Dokladem o prodeji je faktura, která je odeslána elektronicky na váš email uvedený v objednávce, a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

5. Platby za zboží a poštovné

DOBÍRKA: Objednané zboží zasíláme kurýrem GLS na adresu udanou zákazníkem v objednávce. Zákazník za zboží zaplatí plnou částku při přebírání dobírky kurýrovi.

Poštovné (včetně balného) pro každou samostatnou objednávku při platbě na dobírku jsou 3.90 € včetně DPH.

Poštovné je uvedeno včetně balného.

6. Zrušení objednávky

Kupující má právo stornovat, zrušit zadanou objednávku kdykoliv i bez udání důvodu.

V případě, že kupující zaplatil část nebo celou cenu, bude mu tato částka vrácena ve lhůtě 14-ti dnů od stornování objednávky.

Zrušení objednávky realizujte prosím na telefonním čísle 0949 874 401 nebo prostřednictvím e-mailu: eshop@cityjeans.sk

7. Vrácení peněz

Podle § 7 zákona 102/2014 CFU, zboží zakoupené v našem internetovém obchodě je možné vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 pracovních dnů od jeho převzetí. Zboží je třeba vrátit na adresu ,Onarbslo s.r.o., IČO 07120711, Cityjeans OS maj CI Dubnica nad Váhom 01841 V originálním balení, kompletní, nepoužité a nepoškozené. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí zákazník. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu zboží před doručením prodávajícímu, proto se doporučuje, aby kupující zasílal zboží zpět prostřednictvím doporučené zásilky a pojištěné. Prodávající nepřevezme zboží vráceno zpět na dobírku. Cena za zboží bude zákazníkovi vrácena včetně přepravních nákladů s pojených s odesíláním zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli všechny platby které od něj přijal na základě smlouvy nebo souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků (prodávající je tedy povinen vrátit spotřebiteli kromě kupní ceny zboží i ostatní související náklady) neprodleně po zkontrolování vráceného zboží, nejpozději do 14 dnů od doručení. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu neprodleně po odstoupení od smlouvy spolu s fakturou (pokladním blokem) nebo její kopií.

8. Alternativní řešení sporů 1. Vážený spotřebiteli. Pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu: eshop@cityjeans.sk

2. Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu, případně nebudete spokojen s našim řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.

3. Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

4. Seznam subjektů alternativního řešení sporů k datu 10.4.2016 je zde: http: //www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-a... ... Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

5. Orgán dozoru

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

6. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např .:

pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur;

pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.

7. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: https: //webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? Ev ... Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

8. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

9. Zákazník má podle ZOS právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu vykonávat, je Evropské spotřebitelské centrum v ČR (ESC v ČR). Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.esc-sr.sk.

O... osobních údajů

Ve smyslu zákona 122/2013 Sb. z. o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu cityjeans.sk, společnost Onarbslo sro, se zavazuje, že osobní data, která poskytne kupující prostřednictvím objednávkového formuláře nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data na komerční nabídku nesouvisející s propagací internetového obchodu cityjeans.sk .cz. současn se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka jeho osobní data vymaže ze své databáze. Účelem zpracování osobních údajů je zpracování a evidence objednávek. Prosíme všechny právnické osoby, aby při nákupu uvedli všechny náležitosti, které vyžaduje zákon. Klient má možnost kdykoliv souhlas odvolat a žádat odstranění svých osobních údajů z databáze internetového obchodu cityjeans.sk. Zákazník odesláním objednávky souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že nikdy neposkytne žádné osobní údaje kupujícího spotřebitele a ani žádné další informace o kupujícím spotřebiteli třetí straně. Jedinou výjimkou jsou osobní údaje kupujícího spotřebitele nutné na doručení zboží, poskytnuté přepravci.

9.Doprava a Platba

Zboží vám bude doručeno na DOBÍRKU do 1-3 pracovních dnů kurýrem přepravní společnosti GLS. Kurýr Vás bude kontaktovat před jejím doručením a dodá Vám ji přímo na vámi uvedenou adresu.Tú je možné po domluvě s kurýrem změnit. Cena poštovného a balného jsou 3,90 €. 

Poštovné je účtováno podle hodnoty Vaší objednávky a způsobu platby:

Do 70 € (včetně) SR Nad 70 € ČR

Dobírka 3,90 € Zdarma 4 €

Osobní odběr zdarma Zdarma NE

Po odeslání vaší objednávky Vám zašleme potvrzující mail. V případě, že Vám zboží do 3 dnů od odeslání nebude doručen, kontaktujte nás. Pomocí čísla balíku se pokusíme problém vyřešit.

10. Ošetřování obuvi

Technický stav Vaší obuvi záleží od správné péče .Tento proces je třeba začít už od momentu nákupu tovaru.Odporúčame Vám, aby nové boty, ještě před nošením pořádně na-impregnovat.

Pokud jde o samotnou impregnaci je třeba rovnoměrně model impregnovat prostředkem který je vhodný pro daný typ kože.Pred impregnací je třeba se ujistit že boty nejsou mokré nebo vlhké.Po impregnaci je třeba počkat pokud impregnace vsákne, následně impregnaci opakujte .Impregnáciu je třeba od času od času opakovat, pokud čistíme obuv na mokro po každém takovém čištění je třeba model impregnovat .Nezáväzne na péči a regulérnost čištění modelu časem, na skutek mechanického opotřebení bot nebo atmosférických vlivů, působení impregnátu částečně prestáva.Je to proces přirozený, což nevyhnutelně vede k poklesu kvality obuvi a ve velké míře nezávazný ani od kvality modelu .Proto je třeba dbát o to aby prostředky které obuv chrání naši obuv byly nejlepší kvality, obsahující správné složení.

To jakou techniku a prostředek použít záleží na druhu kůže.

Druhy kůže a způsob péče

Kůže v obuvnické terminologii určuje kůže zvířat tj: kráva, ovce, koza, jejichž struktura vláken se konzervuje při garbovaní .Materiál takto specifikován / kůže / je nejstarším materiálem w historii módy používaným při výrobě obuvi.Neopakovateľné vlastnosti kůže jako: prodyšnost, propouštění vodní páry , hromadění vlhkosti, odolnost proti trhání, roztahování a vrácení do prvotní formy určuje že do dnešního dne je tento materiál nejpopulárnějším a nejvíce ceněným materiálem v obuvnickém průmyslu.

Kůže je natolik elastická že časem se zdokonalili i techniky garbovania .Triedenie takto upravené kůže rozlišujeme alespoň tucet .Při našich řadách Vám chceme představit několik nejhlavnějších, tak abyste mohli použít správné prostředky, díky čemuž zachováte prvotní vzhled i vlastnosti modelu.

kůže hladká

Hladké kůže jsou zpracovávány z vnitřní strany z tzv. strany lícovej.Povrch takové to kůže může být nejen hladký ale také tečkovaná, může mít strukturu lesklou nebo matnú.Žiaľ kůže není materiálem super odolným na vliv vnějších podmínek a velmi snadno propouští vodu Během dešťového počasí rychlejšímu opotřebení podléhají také kožené podrážky .Premočenú obuv je třeba nejprve d§kladne vysušiť.Po vysušení je třeba obuv naimpregnovat a následně použít pastu na boty určenou pro tento povrch .Velmi důležité je vložení výztuže do schnoucích bot, které zajistí udržení tvaru.

Nubuk a velur

Nubuk a velur jsou to kůže zrnisté nebo přetírán .V nubuku vnější strana je charakteristická krátkými vlákny, připomínajícími povrch broskve Velur zase na vnější straně má jednotlivá elastická vlákna, často je nazýván jako ,, Zams "V případě tohoto typu kůže doporučujeme zakoupit speciální kartáčky které dokonale čistí takový to povrch kůže, samozřejmě při obou zpracovávaných kůže je důležitá i impregnace .Na trhu jsou dostupné impregnační spreje.

Lakované kůže

Lakované kůže jsou kůže nebo materiály syntetické které mají speciální pokrytý povrch lakom.Materiály tohoto typu mají různé vzory a struktury, jsou hladké, strukturované, mačkané, metalické nebo jen lakované. V tomto typu kůže je velmi důležitá péče o obuv. Na trhu jsou dostupné prostředky které zachovají elasticitu obuvi. Lakovanou kůži doporučujeme čistit pomocí navlhčeného hadříku Nedoporučujeme impregnaci, neboť impregnace může narušit efekt lakované kůže .Odporúčame speciální krémy na lakovanou kůži a flanelovou hadřík.

Skóry Nappa i Brush

Jsou to kůže opracované z vnější strany kože.V takovém to procesu opracování je technika česání na jejímž základě dochází k vysokému lesku povrchu .Kože tohoto typu jsou hladké a velmi měkké .Vzhledem k jejich jemnou strukturu vymáhají speciální péči stejnou jako v případě kůže hladké .Oplatí se o takovou to obuv starat, čistit ji a impregnovat pravidelně.

materiály syntetické

Tohoto typu materiály povrchové jsou produkovány ze syntetických materiálů imitujících kůže přírodní nebo povrch / strukturu zcela novú.V případě tohoto typu materiálu pasta na ošetření kůže nesplňuje svou roli, nejjednodušší technika čištění je měkká navlhčená houbička.

textilní materiály

Jsou to materiály které jsou stále častěji využívány nejen na výrobu oblečení ale i bot Materiály jsou používány při výrobě letních modelech, ale w posledních letech i ve večerních / společenských modelech a při modelech každodenního používání .Pro péči takového to obuvi doporučujeme na sucho vykartáčovat a zajišťovat spray pro tento materiál .Odporúčame pěnové čističe které osvěží barvu a vyčistí .Upozornenie: takovou to obuv není možné prát! Pokud jde o tento materiál, po zmoknutí bot .odporúčame požít napínák do bot aby obuv nerozmělnili .Další pravidlo při takovém materiálu je používání obuvJak při obouvání.

Doufáme že výše informace Vám pomohou alespoň trochu při nákupu .Pokud máte další otázky klidně nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky na naší stránce najdete kontaktní údaje .Pozývame Vás na nákup v našem internetovém obchodě.

11. Reklamační řád

Kupujícímu doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky z pošty zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) zásilku nepřebírejte. V případě jeho poškození je nutné na místě sepsat s přepravcem zápis- protokol o zjištěných závadách způsobených během přepravy. Pokud balík navzdory viditelnému poškození obalu převezmete, je to na Vaši vlastní odpovědnost, reklamace z tohoto titulu nebudou uznány. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po prošetření a uzavření škodné události s přepravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový zboží.

Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží a občanským zákoníkem. Podle občanského zákoníku č.250 / 2007 je na každý zboží poskytnuta záruka 24 měsíců

V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti. Balík musí být řádně zabalen a má obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii faktury, popis závady a kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa, telefonní číslo, e-mail. Zboží doporučujeme posílat buď formou balíčku, nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata. Reklamované zboží musí být dodáno čistý v normě základů hygienických standardů.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí prodávající

Zpáteční přepravu po vyřízení reklamace hradí prodávající.

V případě, že dojde k závadě výrobku v záruční době, má zákazník právo na odstranění vzniklé závady. V případě, že závada zboží je neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým výrobkem nebo pokud si zákazník bude přát výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu. V případě, že bude závada zboží neodstranitelná a prodávající nebude mít k dispozici nový výrobek, zákazník si nebude přát podobný výrobek vrátí se zákazníkovi plná cena, kterou za zboží zaplatil včetně poštovného a balného nejpozději do 14 dnů od vzniku nároku.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

- přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením,

- znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby,

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá,

- vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem,

- zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy) - při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze,

- mechanickým poškozením- roztržený, proříznutý, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a pod.

Zárukase rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.

Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle obecného předpisu:

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel (kupující / objednatel) právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel (kupující / objednatel) může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to spotřebiteli (kupujícímu / objednateli) nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel (kupující / objednatel) právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli (kupujícímu / objednateli), jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel (kupující / objednatel) nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel (kupující / objednatel) právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím.

Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

O výsledku posouzení reklamace bude kupující informován neprodleně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace. Doporučenou poštou mu bude doručen protokol o reklamaci. Náklady s tímto spojené nese prodávající.

Průběžně se můžete informovat o stavu Vaší reklamace na telefonním čísle 0949 874 401 v pracovní dny od 09.00 do 17.00 hod. nebo prostřednictvím e-mailu cityjeanspuchov@gmail.com.

Ochrana osobních údajů

Ve smyslu zákona 122/2013 Sb. z. o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu cityjeans.sk, společnost Onarbslo sro, se zavazuje, že osobní data, která poskytne kupující prostřednictvím objednávkového formuláře nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data na komerční nabídku nesouvisející s propagací internetového obchodu cityjeans.sk . Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka jeho osobní data vymaže ze své databáze. Účelem zpracování osobních údajů je zpracování a evidence objednávek. Prosíme všechny právnické osoby, aby při nákupu uvedli všechny náležitosti, které vyžaduje zákon. Klient má možnost kdykoliv souhlas odvolat a žádat odstranění svých osobních údajů z databáze internetového obchodu cityjeans.sk. Zákazník odesláním objednávky souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že nikdy neposkytne žádné osobní údaje kupujícího spotřebitele a ani žádné další informace o kupujícím spotřebiteli třetí straně. Jedinou výjimkou jsou osobní údaje kupujícího spotřebitele nutné na doručení zboží, poskytnuté přepravci.

Informace o provozovateli www.cityjeans.sk

Provozovatelem internetového obchodu www.cityjeans.sk je:

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 0949 874 401 nebo prostřednictvím e-mailu eshop@cityjeans.sk

Provozovatelem e-shopu www.cityjeans.sk je:

Obchodní jméno: Onarbslo s.r.o., IČO 07120711, CHUDENICKÁ 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha

Č. účtu: SK53 0200 0000 0043 4136 1451

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Telefonický kontakt: 0949 874 401 (každý pracovní den od 9:00 do 15:00)

E-mailový kontakt: eshop@cityjeans.sk

Poštovní adresa: (vrácení zboží, reklamace a pošta)

Onarbslo s.r.o.,

OS MAJ CI 45/123

Dubnica nad Váhom

018 41

orgán dozoru

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Používání materiálů ze stránky

© 2023 cityjeans.sk. Všechna práva jsou vyhrazena. Použití obsahu, či částí, hlavně rozmnožování a šíření fotografií, textů, obrázků elektronickým či mechanickým způsobem je bez písemného souhlasu od společnosti Onarbslo s.r.o., provozovatele www.cityjeans.sk zakázáno.